Spawanie migomatem – na czym polega?

Spawanie migomatem – na czym polega?

Spawanie migomatem w osłonie gazu osłonowego jest coraz powszechniej wykorzystywane w budownictwie oraz wielu innych obszernych branżach.

Za sprzęt, który cieszy się już od dłuższego czasu sporą popularnością i to zarówno wśród amatorów, jak również profesjonalistów, należy uznać spawarki MIG MAG

Migomat Paton

W spawalnictwie, na urządzenia spawalnicze umożliwiające spawanie metodą MIG MAG, mówi się potocznie migomaty lub półautomaty spawalnicze. Przy pomocy tego rodzaju spawarki możliwe jest spawanie nie tylko dużych blach, ale również pozostałych elementów niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

Jak spawać migomatem?

Spawanie migomatem polega na utworzeniu łuku elektrycznego między elektrodą i spawanym materiałem, przy czym sposoby przenoszenia ciekłego metalu spawając metodą MIG MAG dzielimy na zwarciowy (tzw. kroplowe) z zakresem natężenia prądu spawania od 50A do 180A, przejściowy (mieszany) o zakresie w przedziale 250 do 500 A oraz natryskowy (bezzwarciowy) z natężeniem energii mieszczącym się w przedziale 250 do 500 A.

Przebieg procesu spawania wygląda tak, iż drut spawalniczy podawany jest w sposób ciągły, dzięki czemu operator spawarki posiada wolną rękę i może w pełni skupić się na wykonaniu prawidłowego spawu w odpowiednio dobranej prędkości spawania. Prędkość spawania ręcznego mieści się w zakresie 0,25÷1,3 m/min.

Do spawania metodą MIG MAG (Metal Inert Gas / Metal Active Gas) w osłonie gazu aktywnego potrzebujemy odpowiedniego uchwytu spawalniczego.

Gaz osłonowy, jaki najczęściej wykorzystujemy do spawania metodą MIG MAG to mieszanka Ar+CO. Istnieje również możliwość spawania bezgazowego w tej metodzie – spawarka musi mieć wtedy zmienną biegunowość prądu spawania.

Spawanie migomatem

Spawarki używane do spawania metodą MIG MAG pozwalają ponadto uzyskać bardzo dobrej jakości spoinę – tutaj wiele zależy jednak nadal od umiejętności spawacza, jak i dobrania parametrów. Warto zwrócić szczególną uwagę na zakres prądu spawania, gdyż to jedna z podstawowych cech każdej spawarki. Parametr ten pozwala określić jakiej grubości materiał będzie można spawać.

Drugą kluczową cechą jest cykl pracy spawarki, który określa zakres dostępnej mocy, czyli czas spawania bez przerwy – przykładowo spawarki Paton charakteryzuje bardzo dobry zakres prądu spawania (do 500A) oraz cykl pracy do 70% – możliwości tych spawarek są naprawdę duże.

Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę w przypadku tego, jak spawać migomatem, jest prędkość podawania drutu do uchwytu spawalniczego – w dużej mierze determinuje ona prędkość spawania.

Czym jest metoda spawalnicza MIG MAG?

Metoda MIG (w skrócie Metal Inert Gas) określana jest jako proces spawania, gdzie za gaz osłonowy występuje gaz chemiczny (obojętny). Gazami chemicznymi obojętnymi określa się gazy, które nie biorą udziału w procesie spawania (np. argon lub hel). Taka metoda jest najczęściej wykorzystywana do spawania metali tzw. niezależnych oraz ich stopów.

Metoda MAG (w skrócie Metal Activ Gas) to proces spawania występujący, gdy gaz osłonowy jest wykorzystywany jako gaz aktywny chemicznie. Oznacza to, że w procesie spawania gazy biorą aktywny udział (np. tlen i Co2). Metoda MAG zdaje egzamin podczas procesu spawania stali.

Oprócz metody MIG/MAG istnieją inne określenia procesów spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów. Do tego grona zaliczamy m.in.:

  • GMAW (Gas Metal Arc Welding). Skrót tego procesu jest używany zwłaszcza w USA i jest wspólny dla metod MIG/MAG. Proces GMAW określa zastosowanie drutu litego,
  • FCAW (Flux Cored Arc Welding). W tej metodzie zamiast drutu spawalniczego litego do spawanego materiału stosuje się drut spawalniczy rdzeniowy (tzw. proszkowy). W sytuacji, gdy drut jest wypełniony proszkiem, który podczas spawania wytwarza gazy ochronne, to podawanie gazu ochronnego z zewnątrz (np. butli) nie jest konieczne.

Natężenie prądu spawania a prędkość spawania

Parametr ten, podobnie jak prędkość podawania drutu, ma bardzo duży wpływ na przebieg procesu spawalniczego. Nie chodzi tylko o samą prędkość spawania, ale ma on kluczowe znaczenie dlatego, iż parametr ten musimy ustawić tak, aby stapianie drutu miało stabilny przebieg i utrzymywała się tzw. stabilność łuku.

Najwyższej jakości podajnik drutu PATON

Wartość natężenia prądu i napięcia łuku muszą być ściśle powiązane z prędkością podawania drutu, który podczas topnienia wytwarza jeziorko spawalnicze, które umożliwia łączenie spawanych elementów. Natężenie prądu spawania w metodzie MIG MAG jest uzależnione od wartości ustawionego napięcia łuku.

Technika spawania z wykorzystaniem uchwytu spawalniczego

W wielkim skrócie technika spawania polega na płynnym wysuwaniu drutu spawalniczego, który topi się w łuku elektrycznym. Stopiony materiał pochodzący z łuku łączy się ze stopionym materiałem tworząc płynne jeziorko spawalnicze. Oddalenie od łuku spawalniczego płynne jeziorko zaczyna krzepnąć co doprowadza do powstania trwałego złącza.

Podczas pracy trzeba również wiedzieć, że uchwyt spawalniczy i dysza gazowa służy do doprowadzania gazu osłonowego, który chroni roztopiony metal przed działaniem czynników atmosferycznych. Jeśli chodzi o sam drut to do niego doprowadzane jest napięcie za pomocą przewodu prądowego, który wychodzi od źródła prądu. Następnie napięcie jest przekazywane za pomocą końcówki prądowej wykonanej z miedzi.

Każda metoda spawania ma swoje wady i zalety. Metoda MAG dobrze sprawdza się w łączeniu stali (konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych, wysokostopowych). Natomiast metoda MIG służy do spawania m.in. aluminium , magnezu, miedzi oraz metali i stopów niezależnych. Do najważniejszych zalet spawania metodą MIG/MAG zaliczymy:

  • Uniwersalność. Metoda sprawdzi się przy różnych metalach i stopach,
  • Wysoką wydajność spawanie tą metodą jest o wiele większa niż w przypadku elektrodami otulonymi,
  • Niski koszt materiałów. Materiały spawalnicze ze względu na swój niski koszt łącznie są o ok. 20% mniejsze niż koszty spawania elektrodami otulonymi,
  • Spoiny wysokiej jakości,
  • Metodę można w pełni zmechanizować i zautomatyzować.

Zalety spawarek MIG MAG Paton

Spawarki Paton typu MIG MAG przystosowane zostały do pracy przy dużych obciążeniach bez utraty wydajności i jakości pracy. Półautomaty spawalnicze pozwalają uzyskać doskonałą jakość spoiny.

Zastosowanie elektronicznej metody sterowania wyklucza z kolei ewentualne wady, które bywają charakterystyczne w wielofunkcyjnych systemach. Ponadto spawarki można śmiało uznać za bardzo proste w użytkowaniu. Za jedną z największych zalet półautomatów Paton należy uznać także innowacyjną funkcję Puls. Jest to funkcja spawania prądem pulsującym, który jest dodatkowo programowalny – we wszystkich trybach spawania.

Drut spawalniczy MIG MAG

Funkcja Puls występuje we wszystkich metodach spawania. Spawanie prądem pulsacyjnym sprawia, że źródło zasilania impulsuje energię w taki sposób, że spoiwo może wpływać do jeziorka.

Najwyższe natężenie impulsu jest na tyle duże, że powoduje przepływ ciekłego metalu do środka spoiny spawalniczej. Z kolei niższy prąd podstawowy podtrzymuje spoinę spawalniczą jak również końcówkę drutu spawalniczego w stanie stopionym.

Hot-start, Arc-force oraz Anti-stick – funkcje MMA

Bardzo dobra jakość spoin i bezpieczeństwo źródła to podstawowa cecha spawarek MIG MAG, a wszystko dzięki dodatkowym funkcjom, które w urządzeniach serii VDI ECO oraz VDI MINI działają w trybie automatycznym: Hot-Start, Arc-Force i Anti-Stick.

W przypadku modeli serii STD oraz PRO, producent umożliwił użytkownikowi regulacje ARC-Force i Hot-Start. Tryb Hot-Start zapewnia najwyższą jakość początku spawania.

Drugi wariant Arc-Force umożliwia uzyskanie podwyższonej stabilności spawania na krótkim łuku i poprawia zapłon łuku. Anti-Stick to z kolei opcja, która zapobiega przywieraniu elektrody do materiału.

Spawanie migomatem – dlaczego PATON?

Niezależnie od przeznaczenia wybierając urządzenie spawalnicze PATON, wybieramy dobrze – to pewne. Spawarki MIG/MAG to urządzenia dobrej jakości, o bardzo dobrych parametrach, które gwarantują łatwą, przyjemną, efektywną oraz co najważniejsze bezpieczną pracę. Istotne jest także, że kupując produkt tej marki otrzymujemy aż 5 lat gwarancji na zakupiony model spawarki – serwis spawarek PATON jest jednym z najlepszych serwisów urządzeń spawalniczych w Polsce – firma PATON Europe serwisuje także urządzenia wszystkich innych producentów.

Spawarki MIG/MAG można wykorzystać m.in. przy wykonywaniu prac naprawczych oraz konstrukcyjnych, gdzie wymagana jest spawarka, jaki i do łączenia wszelkiego rodzaju konstrukcji ze stali niskowęglowych, czy też stopowych, nierdzewnych i kwasoodpornych. Można nimi także spawać aluminium oraz jego stopy.

Jak spawać migomatem – FAQ

Co można spawać migomatem?

Migomatem można spawać stale konstrukcyjne niestopowe, niskostopowe i wysokostopowe, aluminium, magnezy, miedzi i inne metale nieżelazne i ich stopy.

Jak dobrze spawać migomatem?

Umiejętne spawanie migomatem zależy od właściwego ustawienia parametrów napięcia łuku, dobrania odpowiedniego gazu osłonowego oraz samego natężenia prądu spawania.

Czy spawanie migomatem jest trudne?

Przebieg trudności procesu spawalniczego zależy od pozycji spawania, gazu osłonowego, natężenia prądu spawania, średnicy drutu oraz tego, jakie jest pochylenie uchwytu spawalniczego.

Co jest potrzebne do spawania migomatem?

Do spawania MIG MAG potrzebować będziemy półautomat spawalniczy posiadający podajnik drutu, uchwyt spawalniczy, drut spawalniczy, odpowiedniej końcówki prądowej, reduktor oraz gaz osłonowy.

Czym jest spawanie MIG, a czym MAG?

Spawanie MIG wykorzystuje gazy neutralne chemicznie, które nie biorą „czynnego” udziału w procesie spawania. Metoda MAG oznacza używanie gazu osłonowego chemicznie aktywnego.

Czy można spawać migomatem bez gazu?

Tak, spawanie drutem proszkowym umożliwia taki proces. Drut ten wytwarza gaz osłonowy, przekazując go do jeziorka spawalniczego w czasie stapiania się, dzięki czemu nie potrzebujemy butli z gazem.