Historia rozwoju spawania elektrodą pod wodą

Historia rozwoju spawania elektrodą pod wodą

Metoda spawania elektrodą otuloną, polega na wytworzeniu łuku elektrycznego pomiędzy spawanym materiałem a metalową elektrodą. Elektroda topi się pod wpływem łuku spawalniczego który dostarcza stopiony ciekły metal do strefy spawania, jest to metoda opatentowana przez N. G. Slavyanova.

Charakterystyka procesów zachodzących w łuku elektrycznym przez długi czas pozostawała niewyjaśniona. W tym samym czasie ustalono że moc łuku i jego rozkład zależą nie tylko od mocy prądu, ale także od składu elektrod do spawania i gazu który wydziela się podczas spawania.

W 1948 r. K.K. Khrenov, ustalił główną zależność temperatury łuku spawalniczego od potencjału jonizacyjnego gazu osłonowego. Pomogło to naukowo uzasadnić wymagania dotyczące źródeł zasilania łuku, określić warunki stabilności łuku i opracować metody regulacji.

Do naprawy statków,rurociągów pod wodą i działań na szelfie morskim, przeprowadzona badania spawania podwodnego, jako pierwszy wykonał je K. K. Khrenov. Metoda spawania pod wodą opiera się na odkryciu, że łuk, pomimo intensywnego chłodzenia otaczającą wodą, ogrzewa i topi metal niemal tak łatwo, jak na powierzchni. Aby uzyskać stabilne jarzenie łuku pod wodą, na elektrodach ze stali niskowęglowej umieszczona jest grubsza warstwa powłoki z impregnacją specjalnymi lakierami.

Pod wodą można wykonywać wszystkie typowe prace związane ze spawaniem i naprawą konstrukcji metalowych w dowolnej pozycji przestrzennej. Oprócz ręcznego spawania łukowego specjalnymi elektrodami, można stosować metody półautomatycznego spawania za pomocą specjalnego drutu.

Aby osiągnąć zamierzony cel, Zakład Wyposażenia Spawalniczego Instytutu Elektrycznego Spawania im. E. O. Paton, wyprodukował półautomat A1660 do spawania pod wodą na głębokości do 60 metrów dzięki któremu przeprowadzono wiele prac renowacyjnych i remontowych. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych prac w przedsiębiorstwach zajmujących się remontami statków, Instytut wraz z Zakładem Wyposażenia Spawalniczego Paton, zmodernizował półautomat który umożliwia nie tylko spawanie, ale i cięcie metalu pod wodą.